แสดงหน้าความรู้

DRR Knowledge
รูปภาพข่าว
หมวดหมู่ : สนับสนุนงาน อปท.
ศุภกาญจน์ สิงคเสลิต - 2017-02-09 00:00:00
สำหรับใช้เป็นคู่มือในการค้นหาราคาวัสดุท้องถิ่น โดยในคู่มือในจัดทำขั้นตอนของการเข้าสืบค้นข้อมูลไว้อย่างละเอียด เหมาะสำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานด้านช่าง